Ehdolla Puheenjohtajaksi


Kokoomusnuorten puheenjohtajuus on vaativa tehtävä. 

Puheenjohtajalta vaaditaan laajaa näkemystä siitä, minkälaiseksi yhteiskunnaksi Kokoomusnuoret haluavat Suomea muokata. Omien ajatusten lisäksi on ymmärrettävä muiden näkemyksiä ja kyettävä muodostamaan liitolle sellaisia kantoja, joiden takana jäsenistö pystyy yhtenäisenä seisomaan ja niitä puolustamaan. 

Hyvillä ajatuksilla ja fiksuilla kannoilla ei ole vielä itsessään mitään arvoa, jos emme kykene viemään niitä eteenpäin puolueen sisällä ja koko yhteiskunnassa. Siksi puheenjohtajalta vaaditaan kykyä ja osaamista sekä puolueen sisällä toimimisesta että tuntemusta koko yhteiskunnan päätöksenteosta. Erityisen tärkeää on, että puheenjohtaja osaa toimia median kanssa ja saa näkyvyyttä liittomme ajatuksille ja kannoille. Harkitsemattomat ja huonot avaukset huomataan kyllä varmasti joka tapauksessa. Osaamisen todellisena mittarina toimii se, miten hyvin puheenjohtaja saa näkyvyyttä järkeville ja rakentaville, aidosti yhteiskuntaa muuttaville avauksille.

Poliittisen linjan lisäksi puheenjohtajan on pystyttävä johtamaan liittoa järjestönä. Kokoomusnuoret on olemassa sitä varten, että saamme maksimoitua nuorten kokoomuslaisten määrä päättävissä asemissa. Erityisesti seuraavat kuntavaalit ovat todellinen mittari sille, miten hyvin pystymme rakentamaan järjestöä ja tukemaan nuoria ehdokkaitamme. Siksi puheenjohtajalta tarvitaan vahvaa kokemusta sekä vaalityöstä että näkemystä siitä, miten liittoa tulee kehittää järjestönä vahvemmaksi vaalien välissä.

Kokoomus tarvitsee tällä hetkellä sparrausta enemmän kuin pitkään aikaan. Puolueemme on tuuliajolla.  On täysin selvää, että sparraajan rooli kuuluu Kokoomusnuorille. Meidän on kyettävä ennakkoluulottomasti kyseenalaistamaan puolueemme nykyiset linjat ja toimintamallit ja uskallettava tuoda esiin niitä tapoja, joilla meidän mielestämme asiat tulisi tehdä. Tässä työssä onnistuminen määrittää sen, miltä Kokoomuksen ja lopulta koko Suomen tulevaisuus näyttää. Siksi Kokoomusnuorilla ja Kokoomusnuorten puheenjohtajalla on oltava tarjota puolueelle selkeä visio siitä, mihin suuntaan Kansallista Kokoomusta on vietävä. 

Kokoomusnuorten puheenjohtajan tehtävä ei tosiaan ole helppo. Puheenjohtajana toimiminen on suuri kunnia ja puheenjohtajalta vaaditaan paljon. Siksi tehtävässä toimivalta henkilöltä vaaditaan näkemyksen, kokemuksen ja näyttöjen lisäksi ennen kaikkea halua ja paloa hoitaa vastuullista tehtävää.

Olen siihen valmis.

Avaan blogissani tulevien viikkojen ja kuukausien aikana laajasti sitä, minkälaisiin asioihin Kokoomusnuorten tulisi mielestäni keskittyä, minkälaista muutosta haluan itse saada aikaan yhteiskunnassa, miten Kokoomusnuorten asema puolueen omatuntona tulisi näkyä, miten varmistamme vaalimenestyksen seuraavissa kuntavaaleissa, miten saamme varmistettua avauksille laajemman näkyvyyden yhteiskunnassa tulevaisuudessa ja miten Kokoomusnuoria tulisi kehittää koulutusorganisaationa. Nappaa siis blogi seurantaan!