30 kertaa #NuorempiHelsinki


Politiikasta ja vaalikampanjoista puuttuu usein konkreettiset kehitysehdotukset. Haluan muuttaa tämän. Olen laatinut listan 30 konkreettisesta asiasta, joita pyrin edistämään mikäli tulen valituksi valtuustoon. En voi luvata pystyväni muuttamaan kaikkia listaamiani asioita, mutta voin vakuuttaa ajavani niitä parhaani mukaan!

1. Yömetro takaisin toimintaan Metro muodostaa Helsingin julkisen liikenteen rungon. Metroasemat sijaitsevat keskeisillä paikoilla ja metron käyttö lyhentää matka-aikoja. Siksi on järkevää, että metron toiminta-aikaa laajennetaan aina kello 1.30 asti viikonloppuöisin. Tästä syntyvät kustannukset ovat kohtuulliset: vuonna 2014 toteutetussa kokeilussa ne olivat noin 400 000 euroa vuodessa.

2. Kaupunkifillarit Itä-Helsinkiin Kaupunkifillarit lisäävät julkisen liikenteen kattavuutta ja joustavuutta huomattavasti. Kaupunkifillarit ovat olleet todellinen menestys Helsingin keskustassa ja nyt on aika laajentaa fillariverkko myös Itä-Helsinkiin.

3. Toteutetaan harrastustakuu Helsingin kaupunki tarjoaa tällä hetkellä matalakustannuksisia harrastuksia helsinkiläisille nuorille harrastushaku -nimisen palvelun kautta. Kaupungin päättäjien tulee varmistaa, että jokainen helsinkiläinen nuori löytää palvelun kautta itselleen mielekkään harrastuksen. Nykyinen malli, jossa nuori itsekseen etsii itselleen harrastusta, ei toimi. Tämän lisäksi tarjottavista harrastuksista tulee tehdä ilmaisia, sillä maksut eivät tälläkään hetkellä kata kuin murto-osan kustannuksista.

4. Tarjotaan maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille nuorille Maksuton ehkäisy on tehokas ja matalakustanteinen tapa vähentää nuorten ei-toivottuja raskauksia ja sukupuolitautitartuntoja. Sen vaikutukset ovat erittäin positiiviset erityisesti muutenkin riskiryhmissä olevien nuorien keskuudessa. Maksuttomalla ehkäisyllä on lisäksi positiivinen vaikutus myös kaupungin talouteen. Maksutonta ehkäisyä tarjotaan tällä hetkellä muun muassa Raumalla, jossa kaupunki on säästänyt maksuttomalla ehkäisyllä yli 100 000 euroa vuodessa.

5. Mahdollistetaan festareiden jatkuminen nykyistä myöhempään Elävään kaupunkiin kuuluu myös elämisen äänet. Helsingin on mahdollistettava festareiden jatkuminen nykyistä myöhempään. Festarit tuovat huomattavan määrän asiakkaita helsinkiläisille yrityksille ja veroeuroja kaupungin kassaan. On typerää, että Helsinki ajaa festarit, ja veroeurot, naapurikuntiin liian tiukilla aikarajoituksilla.

6. Rakennetaan lisää liityntäpysäköintipaikkoja Tällä hetkellä metroasemilla olevia liityntäpysäköintipaikkoja on aivan liian vähän. Jotta myös kauempaa tulevien on järkevää tulla Helsingin keskustaan metrolla, samalla vähentäen keskustan liikenneruuhkia, tulee meidän lisätä liityntäpysäköintipaikkoja huomattavasti. Parkkihallien rakentamisesta syntyvät kustannukset ovat varsin maltillisia ja ne voidaan kerätä takaisin kohtuullisen pienillä parkkimaksuilla.

7. Poistetaan koiravero Koiraveroa maksaa tällä hetkellä alle neljäsosa koiria omistavista talouksista ja sen verokertymä on todella pieni. Sen osuus Helsingin kokonaisverotuotoista on vähäiset 0,01%, joten veron ylläpito ei ole järkevää.

8. Korjataan homekoulut Helsingin kaupunki investoi joka vuosi suuriin infrahankkeisiin, joka on todella hyvä asia. On kuitenkin vastuutonta, että samaan aikaan kun esimerkiksi Kruunusiltoihin investoidaan satoja miljoonia euroja helsinkiläiset opettajat ja oppilaat kärsivät sisäilmaongelmista kouluissa. Meidän tulee varmistaa, että Helsingin kouluissa voidaan hyvin ennen seuraavia suuria investointeja.

9. Luovutaan keskineliövaatimuksesta Helsingin kaupunki on tehnyt päätöksen, että Helsinkiin rakennettavissa asuinrakennuksissa joka toisen asunnon täytyy olla vähintään 80 neliön kokoinen. Vaatimus aiheuttaa sen, että pienten asuntojen hinnat karkaavat pilviin ja suuremmista perheasunnoista on jopa liikaa tarjontaa. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa pientä asuntoa kaipaava opiskelija joutuu osaltaan maksamaan suurempien asuntojen rakennuskustannuksia. Jätetään markkinoiden päätettäväksi millaisia asuntoja Helsinki tarvitsee.

10. Luovutaan minimineliövaatimuksesta Tällä hetkellä Helsinkiin ei saa rakentaa alle 20 neliöisiä asuntoja. Vaatimus on täysin käsittämätön, sillä pienituloisen opiskelijan ei ole mitään järkeä maksaa yhdestäkään ylimääräisestä asuinneliöstä. Jätetään myös tässä markkinoiden päätettäväksi millaisia asuntoja Helsinki tarvitsee.

11. Kuntalaisaloite.fi -palvelu kunnolla toimintaan Kaikissa Suomen kunnissa on käytössä kuntalaisaloite -palvelu. Toisin kuin kansalaisaloitteessa, kuntalaisaloitteessa ei ole minkäänlaista rajaa jonka jälkeen valtuusto olisi velvoitettu ottamaan aloite käsittelyyn. Mielestäni raja tulisi ehdottomasti lisätä, sillä se lisäisi kaupunkilaisten mahdollisuuksia vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon huomattavasti.

12. Nuorisoalennukset julkiseen liikenteeseen Tällä hetkellä Helsingin julkisen liikenteen hinnoittelussa huomioidaan opiskelijat normaalia edullisemmilla lippuhinnoilla. Nämä edullisemmat lippuhinnat tulisi laajentaa koskemaan myös nuoria jotka eivät välttämättä ole esimerkiksi päässeet opiskelemaan.

13. Asukaspysäköinnin hinnat vastaamaan kysyntää Asukaspysäköinti on tällä hetkellä todella edullista Helsingin keskustassa eikä hinnoittelu vastaa millään lailla vallitsevaan hintatasoon. Samaan aikaan muut pysäköijät maksavat todella korkeita hintoja. Pahimmillaan pysäköinti Helsingin keskustassa maksaa muutamassa tunnissa yhtä paljon kuin asukaspysäköinti koko kuukaudelle. Hinnat täytyy saada vastaamaan parkkipaikkojen todellista arvoa.

14. Kesätyöseteli laajennettava koskemaan myös lukion ja ammattikoulujen 1. vuosikurssin opiskelijoita Kesätyöseteli on tarjonnut tuhansille helsinkiläisille nuorille mahdollisuuden päästä mukaan työelämään. Kiinni saaminen työelämästä vähentää nuorten syrjäytymisen riskiä huomattavasti. Kesätyösetelistä syntyvät kustannukset ovat kaupungille varsin vähäiset syntyvään hyötyyn verrattuna ja siksi kesätyöseteli tulee laajentaa koskemaan yhä useampia nuoria.

15. HSL:n liput ostettavaksi netistä HSL:n lippua ei voi ladata netissä, vaan se tapahtuu ainoastaan R-kioskeilla tai lippuautomaateilla. Se ei ole nykypäivää. HSL:n täytyy tulla mukaan 2010-luvulle, ja alkaa tarjota latausmahdollisuutta myös netissä.

16. Mahdollistetaan tyhjien toimistotilojen muuttaminen asuinkäyttöönHelsingissä on tälläkin hetkellä satoja tuhansia neliöitä tyhjää toimistotilaa. Samaan aikaan kaupunkia vaivaa vakava asuntopula. Asuntopulan lievittämiseksi toimistotilojen muuttamista asuinkäyttöön tulisi helpottaa ja vapauttaa huomattavasti. On järkevää laittaa ihmisiä asumaan tiloihin, jotka olisivat muuten tyhjillään.

17. Rohkeutta rakentaa aidosti korkealle Jotta voimme säästää kaupungin viheralueita, tulee Helsingissä rakentamisen suuntautua yläilmoihin. Helsingin kaupungin tulee kaavoituksella mahdollistaa rakentaminen aidosti korkealle, kuten tällä hetkellä tehdään Kalasatamassa.

18. Kielten opiskelu tulee aloittaa ensimmäisellä luokalla Kielten opiskelu sujuu lapsilta helpoiten kun se aloitetaan ajoissa. Helsingin tulee edetä kohti kansainvälisempää tulevaisuutta aloittamalla kielten opettaminen jo ensimmäisellä luokalla.

19. Kaupungin koulujen ja muiden rakennusten tilat yhdistysten käyttöönKaupungin tulee tarjota enemmän kaupungin tiloja yhdistysten käyttöön silloin, kun tiloille ei ole muuta käyttöä. Niin edistämme edullisempia harrastusmahdollisuuksia ja ehkäisemme syrjäytymistä.

20. Nuorten matalan kynnyksen vaikuttamismahdollisuuksia lisättäväHelsingissä on tällä hetkellä toiminnassa RuutiBudjetti, jonka kautta yli 12 000 helsinkiläistä nuorta on päässyt vaikuttamaan omien alueidensa nuoria koskevaan päätöksentekoon. Tätä järjestelmää tulee laajentaa niin, että kaikkien Helsingin yläkoulujen oppilaat pääsevät varmasti mukaan päätöksentekoon ja vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin.

21. Nuoret mukaan lautakuntiin Helsinkiläiset nuoret eivät osallistu tällä hetkellä millään lailla kaupungin lautakuntien päätöksentekoon, vaikka suurin osa valmistelevasta työstä tehdään lautakunnista. Nuorten valitsemille edustajille tulee antaa puhe- ja läsnäolo-oikeus ainakin nuorten asioita käsitteleviin lautakuntiin.

22. Kokonaisveroaste ei saa päästä nousemaan Maakuntauudistuksen yhteydessä myös verotus tulee muuttumaan. Valtuuston on laskettava kuntaveroa niin, että helsinkiläisten kokonaisveroaste ei pääse nousemaan.

23. Kävelykeskustaa edistettävä vastuullisesti Kävelykeskustan maltillinen laajentaminen on mielestäni hyvä tavoite, mutta se tulee tehdä vastuullisesti. Valtuuston tulee varmistaa, että liikenneyhteydet keskustaan säilyvät. Liikenneyhteydet voidaan toteuttaa esimerkiksi maanalaisilla ratkaisuilla.

24. HSL:n opasteita selkiytettävä ja lisättävä Helsingin julkisen liikenteen opasteet ovat riittämättömät useissa liikenteen solmukohdissa. Näihin solmukohtiin täytyy saada kunnolliset opasteet, jotta niin helsinkiläiset kuin muualta tulevat löytävät päämääriinsä.

25. Parkkipaikkanormista luovuttava Parkkipaikkanormi velvoittaa rakentamaan tietyn määrän parkkipaikkoja uusia asuntoja rakennettaessa. Tämä nostaa rakennuskustannuksia huomattavasti etenkin pieniä asuntoja rakennettaessa. Jätetään markkinoiden päätettäväksi miten paljon parkkipaikkoja kaupungissa tarvitaan.

26. Ruudin ydinryhmän vaalit tuotava kouluihin ja nuorisotaloille Ruudin ydinryhmä on vuosittain valittava nuorten vaikuttamiselin, johon edustajat valitaan netissä toteutettavalla vaalilla. Äänestysaktiivisuus vaaleissa on viime vuosina ollut vain hieman yli 10%, joten parannettavaa on paljon. Äänestysaktiivisuus saadaan nousemaan tuomalla äänestyspaikat netistä sinne, missä nuoret itse ovat eli kouluihin ja nuorisotaloille

27. Kirjastojen palvelutarjontaa lisättävä Helsingin kirjastot tarjoavat jo tällä hetkellä varsin kohtuullisesti erilaisia palveluita aina soittimien lainaamisesta 3d-printtaukseen. Erilaisia palveluita tulee ottaa mukaan ennakkoluulottomasti myös tulevaisuudessa. Osasta palveluista voidaan myös periä pientä maksua, jos maksujen avulla palvelutarjontaa voidaan laajentaa.

28. Helsingin koulujen opetuskapasiteetti pidettävä nykyisessä laajuudessaan Helsingin kasvaessa myös nuorten ja kouluikäisten määrä kaupungissa tulee kasvamaan. On tärkeää turvata Helsingin kouluverkon opetuskapasiteetti, jotta sen kantokyky riittää myös tulevaisuuden oppilasmäärille.

29. Kaupungin siirryttävä käyttämään yksityisiä palveluntarjoajia, mikäli ne voivat tarjota palveluita edullisemmin ja laadukkaammin Helsingin kaupungin tulee aktiivisesti selvittää, voidaanko yksityisiä palveluita käyttämällä säästää kaupungin rahaa ja parantaa tarjottavien palveluiden laatua. Mikäli näin on, tulee siirtyä käyttämään yksityisiä palveluita.

30. Tehdään #NuorempiHelsinki Siirrytään ajasta, jossa kaupunginvaltuuston nuorinta polvea edustavat kolmikymppiset aikaan, jossa myös nuoret ovat edustettuna kaupunginvaltuustossa ja nuorten ääni kuuluu aidosti päätöksenteossa. Tähän tarvitaan myös teidän helsinkiläisten apua: #NuorempiHelsinki tehdään äänestämällä numeroa 116!