20 konkreettista tavoitetta

1. Siirretään verotuksen painopistettä työn ja yrittäjyyden verotuksesta päästöjen verotukseen.

2. Kehitetään opintotukea joustavammaksi tulorajoja nostamalla sekä siirtymällä kuukausittaiseen arviointiin.

3. Uudistetaan sosiaaliturvaa kannustamaan osa-aikaisten ja lyhytkestoisten töiden vastaanottamiseen.

4. Nopeutetaan korkeakouluihin pääsyä ja sieltä valmistumista suorittamalla yhteishaku kaksi kertaa vuodessa sekä tarjoamalla nykyistä laajemmin kesäopintoja.

5. Luovutaan uskontokuntien erillisestä opetuksesta ja korvataan se kaikille yhteisellä uskontotiedon ja etiikan opetuksella.

6. Siirretään autoilun verotus auton hankinnan verotuksesta autoilun päästöjen verotukseen kokonaisverotusta nostamatta.

7. Sallitaan viinien ja vahvojen oluiden myyminen ruokakaupoissa. Luotetaan aikuisten omiin valintoihin ja päätöksiin.

8. Helpotetaan työperäistä maahanmuuttoa saatavuusharkinnasta luopumalla.

9. Varmistetaan eläkejärjestelmän toimivuus ja kestävyys myös seuraaville sukupolville. Eläkepopulismiin ei ole varaa.

10. Vapautetaan itsehoitolääkkeet päivittäistavarakauppaan.

11. Muutetaan asevelvollisuus tasa-arvoiseksi niin, että varusmiespalvelukseen valitaan kyvyiltään siihen parhaiten soveltuvat sukupuolesta riippumatta.

12. Toteutetaan perhevapaauudistus, joka parantaa sukupuolten välistä tasa-arvoa työmarkkinoilla sekä turvaa riittävän valinnanvapauden perheille (esimerkiksi 6+6+6 -malli).

13. Suomen on oltava selkeästi osa länsimaista puolustusyhteisöä ja liityttävä Natoon.

14. Laillistetaan eutanasia.

15. Luovutaan perintöverosta ja korvataan se luovutusvoittoverolla.

16. Turvataan Puolustusvoimien toimintaresurssit ja korvataan Hornet-hävittäjien suorituskyky täysmääräisesti.

17. Luovutaan ympäristölle haitallisista yritystuista ja kevennetään syntyvillä säästöillä yrittämisen ja omistamisen verotusta.

18. Tasa-arvoistetaan asevelvollisten ruokarahakäytäntö. Varusmiesten on saatava ruokaraha lomapäiville kuten siviilipalvelusta suorittavat jo saavat.

19. Lisätään paikallista sopimista ja mahdollistetaan esimerkiksi sunnuntai- ja iltalisistä sopiminen työntekijän ja -antajan yhteisellä sopimuksella.

20. Huolehditaan siitä, että peruskoulu takaa nuorille hyvän lukutaidon. Nyt 11% peruskoulun päättävistä nuorista ei omaa riittävää lukutaitoa.