Linjapuheenvuoro Kokoomuksen Nuorten Liiton liittokokouksessa 23.11.2019 puheenjohtajaksi valinnan jälkeen

Hyvät ystävät, rakkaat kokoomusnuoret,

Elämässä on niitä hetkiä, joina on mahdotonta löytää oikeita sanoja kuvaamaan sitä fiilistä, jota siinä hetkessä tuntee. Tämä hetki on minulle yksi niistä.

Olen tässä kampanjan aikana muutamaan kertaan puhunut siitä mun ensimmäisestä Kokoomusnuorten tapahtumasta.Tulin silloin, tuntematta koko puolueesta ainuttakaan ihmistä ensimmäiselle tapahtumalleni porvaribisseille ja kiersin vartin verran etsimässä Kokoomusnuoria. Oli hyvin lähellä, että en olisi luovuttanut ja lähtenyt kotiin. Minua jännitti silloin aivan järjettömästi ja melkein yhtä paljon jännittää nyt tässä teidän edessä seistessä.

Onneksi en lähtenyt kotiin, vaan löysin Kokoomusnuoret, sekä sieltä terassilta että sen jälkeen poliittisena kotinani. Ei olisi se Matias ikinä edes uskaltanut haaveilla, että pääsisin joskus seisomaan teidän edessä ja saamaan teiltä luottamuksen luotsata joukkuettamme sen puheenjohtajana.


Rakkaat kokoomusnuoret,

Haluan ensinnäkin kiittää jokaista kokoomusnuorten jäsentä, joka on antanut mulle ainoan äänensä ja luottanut siihen, että minä voin olla paras vaihtoehto johtamaan tätä meidän Kokoomuksen Nuorten Liittoa.

Haluan kiittää loistavaa vastaehdokastani Manolista ja rehellisestä kilpailusta ja niistä useista kehittävistä keskusteluista, joita tämän matkan aikana kävimme. Uskon todella, että tämä linjakeskustelu ja tulevaisuuden pohtiminen on ollut jotain sellaista, joka auttaa sekä meidän liittoa että koko Kansallista Kokoomusta tulevaisuudessa. Kiitos Manolis!

Haluan kiittää jokaista kannustajaa, jokaista tsemppaavaa viestiä ja jokaista henkilöä, joka on kampanjan aikana auttanut ja työntänyt eteenpäin. Toistakymmentä tuhatta kilometriä ja satoja tunteja matkustamista vaatinut kampanja ei olisi ikinä onnistunut ilman sitä joukkoa, joka on työntänyt eteenpäin myös vaikeina hetkinä.

Haluaisin kiittää jokaista niistä sadoista kokoomusnuorista, joita tapasin ja joiden kanssa pääsin juttelemaan tämän kampanjan aikana, mutta aika ei anna siihen periksi.

Ja kaikista tärkeimpänä haluan kiittää rakasta äitiäni. Vaikeita hetkiä on kuluvaan vuoteen  mahtunut monenlaisia, mutta niistä huolimatta yksikään kampanjateksti ei ole joutunut lähtemään ulos ilman opettajan tarkkuudella viilattuja ja korjattuja pilkkuvirheitä ja kannustavia kommentteja.


Hyvät kokoomusnuoret,

Kokoomusnuorten kuuluu olla se poliittinen liike, joka toimii yhteiskunnallisen keskustelun puheenjohtajana. Nyt on aika, että otamme sen aseman takaisin!

Meidän ei kuulu ainoastaan kommentoida sitä, mitä muut puhuvat, vaan meidän on määriteltävä se, mistä keskustellaan ja mitä muut kommentoivat!

Se ei tapahdu itsestään. Itse uskon, että päästäksemme takaisin siihen asemaan on meidän ennen kaikkea saatava kirkastettua poliittinen linjamme sekä selvennettyä sekä omille jäsenillemme että koko Suomelle se, mitkä ovat meidän politiikan keihäänkärkiä.


Itse uskon, että meidän politiikan keihäänkärkien tulisi koostua viidestä selkeästä ydinviestistä:

  1. Meidän kärkien tulee koostua ihmisten työnteon, yrittämisen ja ahkeruuden väsymättömästä puolustamisesta ja puolesta puhumisesta
  2. Meidän kärkien tulee koostua työmarkkinoiden pelottamasta uudistamisesta ja ennen kaikkea vapauttamisesta.
  3. Meidän kärkien tulee koostua ihmisten ja ihmisten vapauden puolustamisesta sekä vapauden rajoittajien vastavoimana toimimisesta.
  4. Meidän kärkien tulee koostua Isänmaan itsenäisyydestä, sen tulevaisuudesta ja puolustuksesta huolehtimisesta sekä vastuullisesta uudistamisesta.
  5. Ja meidän kärkien tulee koostua ihmisten puolustamisesta sellaista ajattelua vastaan, jossa valtion ja yhteiskunnan kontrolli on ratkaisu kaikkiin ongelmiin.

Pelkät kärjet ilman konkreettisia toimia ja esityksiä eivät kuitenkaan vielä saa minkäänlaista muutosta aikaan yhteiskunnassa. Siksi tarvitsemme selkeitä toimia ja ohjelmia, joiden mukaan määritellä politiikkaamme. Olen itse panostanut tähän myös kampanjani aikana esimerkiksi Keihäänkärki-pamfletillani, jossa olen avannut äsken mainitsemiani kärkiä ja niiden eteen tarvittavia muutoksia yhteiskunnassamme.

Uskon itse, että me olemme aina olleet ja näiden kärkien avulla saamme kirkastettua meidän aseman ainoana poliittisena liikkeenä, joka aidosti ja myös tekojen, ei vain puheiden tasolla, uskoo ihmiseen ja ihmisten vapauteen!


Rakkaat kokoomusnuoret,

Me tulemme seuraavan kahden vuoden aikana näillä keinoilla ottamaan haltuun yhteiskunnallisen keskustelun puheenjohtajan paikan, sen paikan, joka meille kuuluu.

Me tulemme pelkkien yksittäisten kannanottojen lisäksi avaamaan keskustelua siitä, mihin suuntaan Kokoomusnuoret haluavat tätä yhteiskuntaa isossa kuvassa viedä. Ja me teemme sen esittelemällä kokonaisvaltaisia uudistuksia niihin yhteiskunnan osa-alueisiin, joihin haluamme voimakkaimmin tuoda muutosta.

Ja me tulemme huolehtimaan siitä, että nämä linjat ja ajatukset viedään myös Kansallisen Kokoomuksen linjoiksi ensi kesän puoluekokouksessa sekä liiton päivittäisessä työssä!

Haluan vielä erityisesti korostaa sitä, näitä meidän tavoitteita ja keihäänkärkiä tarvitaan nyky-Suomessa enemmän kuin koskaan ennen. Me esitämme näitä uudistuksia ja keihäänkärkiä joita Suomi tarvitsee siksi, että voisimme parantaa ennen kaikkea meidän yhteiskunnassa kaikista heikoimmassa asemassa olevien asemaa. Me haluamme rakentaa sellaista yhteiskuntaa jossa jokaisen, myös tällä hetkellä työttömänä olevan tai osatyökykyisen työpanosta ja ahkeruutta arvostetaan. Sellaista yhteiskuntaa, jossa myös heillä on omien kykyjen rajoissa mahdollista tehdä töitä nykyisen yhteiskunnan sijaan, jossa heitä painetaan alaspäin yhteiskunnan toimesta passivoivan sosiaaliturvan ja kannustinloukkujen keinoin.


Rakkaat kokoomusnuoret,

Perimmäinen syy sille, miksi uudet jäsenet liittyvät kokoomusnuoriin on se, että he haluavat muuttaa yhteiskuntaa ja maailmaa. Seuraavan kahden vuoden aikana tulemme tekemään lujasti töitä sen eteen, että he myös pääsevät tekemään sitä, minkä vuoksi he ovat liittyneet!

Minun visiossa Kokoomuksen Nuorten Liiton kehittäminen lähtee liikkeelle siitä, että palautamme meidän piirijärjestöt takaisin liiton keskiöön ja toiminnan perusyksiköksi. 

Myös siihen työhön tarvitaan konkretiaa. Itse uskon, että parhaiten palautamme piirit takaisin toiminnan perusyksiköksi muun muassa seuraavilla keinoilla:

Aivan ensimmäisenä meidän on kehitettävä kunnianhimoisesti sitä, miten Kokoomusnuoret näkyy paikallisesti ja paikallisissa medioissa. Piirien kannanottotoimintaan on panostettava merkittävästi sekä aktiivien koulutuksessa että liiton työntekijöiden töyresurssien panostuksessa. Olen itse ottanut tavoitteeksi, että kahden vuoden päästä jokaisen piirin puheenjohtaja puhelimesta on löydyttävä paikallisen sanomalehden toimittajan puhelinnumero johon olla yhteydessä aina, kun piireillämme ja paikallisyhdistyksillämme on painavaa sanottavaa.

Toiseksi meidän on huolehdittava siitä, että piirimme tietävät mitä liitossa tapahtuu, ja toisin päin. Ikävä kyllä tällä hetkellä niin ei ole. Sen me saamme korjattua laittamalla piirikummijärjestelmämme uuteen uskoon, jossa pelkkien kehotusten ja kauniiden pyyntöjen sijaan vaadimme liittohallituksemme piirikummeilta panostusta ja arvostusta piirien työtä kohtaan.

Kolmantena, neljäntenä ja viidentenä listalla on sama, tulevan kauden tärkein asia: kuntavaalit, kuntavaalit ja kuntavaalit. Piirien merkitys Kokoomusnuorten ja samalla koko Kansallisen Kokoomuksen kuntavaalimenestykselle on äärimmäinen. Yhtäkään ääntä ei kerätä keskustoimistolta käsin. Kaikki se työ on tehtävä piireissä. Siksi on huolehdittava siitä, että meidän piireillä on kaikki ne työkalut käytössä, jota ne tarvitsevat kuntavaaleissa menestyäkseen. 

Kuntavaaleissa onnistuminen on myös minulle itselleni puheenjohtajan kaikista tärkein mittari työn onnistumisesta. Siksi valmistautuminen niihin ei ala ensi kesänä tai ensi vuonna, vaan se alkaa maanantaina.


Hyvät ystävät,

Haluan varmistaa sen, että kun saan kunnian edustaa meidän liittoa esimerkiksi vaalipaneeleissa tiedän varmaksi sen, mitä mieltä jäsenistömme painavista kysymyksistä on ja minkälaisia huolia ja ajatuksia Kokoomusnuorten päässä liikkuu. Se ei onnistu pelkästään tavoiteohjelmaa pänttäämällä, vaan aidosti tutustumalla ja tuntemalla jäsenistömme sen konkareista vasta jäsenlomakkeen täyttäneisiin asti.

Jäsenistöä ei opi tuntemaan ilman kovaa työtä. Minulla työ sen tavoitteen saavuttamiseksi alkoi epätietoisesti jo yli neljä vuotta sitten ja lähes päivittäistä siitä tuli lähes puoli vuotta sitten, kun lähdin kiertämään Suomea useaan kertaan puheenjohtajakampanjan merkeissä.

Olisi vaarallista kuvitella, että nyt työ olisi tehty. Niin ei ole, vaan itseasiassa täysin päinvastoin, työtä jäsenistön tuntemisen eteen on tehtävä niin kauan kuin tässä tehtävässä saan luottamuksen toimia. 

Moni on kysynyt, että loppuuko kova työ poliittisen linjan kirkastamisen tai kantojen ja kirjoitusten kirjoittamisen eteen. Loppuuko piirien kiertäminen, tapahtumissa käyminen tai tapahtumien järjestäminen ympäri maata.

Ei todellakaan lopu. Työ vasta alkaa.


Rakkaat Kokoomusnuoret,

Kiitos luottamuksestanne. Lupaan olla sen arvoinen!

(Muutokset puhuessa mahdollisia)