Kansanedustajaksi


Suomen historian nuorin kansanedustaja on Erkki Liikanen, joka valittiin 21-vuotiaana kansanedustajaksi. Tämä tapahtui lähes 50 vuotta sitten 1970-luvulla. Nyt on aika kirjoittaa tämä kohta historiankirjoissa uusiksi ja valita uuden sukupolven kansanedustaja!

Olen ehdolla kansanedustajaksi koska uskon, että politiikan tekemisen täytyy muuttua, kun maailma muuttuu. Yksi syy siihen, että mielenkiinto perinteistä politiikkaa ja perinteisiä puolueita kohtaan on lopahtanut, on varmasti siinä tavassa, jolla politiikka näyttäytyy kansalaisille. Kerran neljässä vuodessa ehdokkaat tulevat toreille ja sosiaalisen median ryhmiin kertomaan omista teemoistaan ja itselleen tärkeistä asioista.

Usein nämä teemat ovat varsin ympäripyöreitä ja latteita. Koulutus ja talous ovat tärkeitä asioita, mutta kuka voisi olla eri mieltä koulutuksen merkityksestä tai siitä, että valtion taloudesta on pidettävä huolta?

Ihmiset ovat kiinnostuneita ympäristöstään. He haluavat päästä vaikuttamaan politiikkaan ja päätöksiin. Ehdokkaan arvot ja tärkeäksi kokemat asiat ovat edelleen tärkeitä, mutta ylhäältä annettujen valmiiden pakettien sijaan he haluavat itse päästä vaikuttamaan siihen, millaisia asioita heidän edustajansa eduskunnassa ajavat.

Politiikkaan tarvitaan enemmän konkretiaa

Uskon siihen, että puhumalla enemmän konkreettisista tavoitteista ja kehityskohteista yleisten ja ympäripyöreiden teemojen sijaan voimme parantaa ihmisten uskoa politiikkaan ja vaikuttamismahdollisuuksiin. Siksi listasin jo kaksi vuotta sitten kuntavaaleissa ehdolla ollessani 30 tavoitetta, joita haluan Helsingin kuntapolitiikassa parantaa. Monet näistä tavoitteista onkin jo saavutettu ja työ jatkuu. Voit tutustua listaani täällä. Tulemme toteuttamaan paljon kiitosta saaneen konkreettisten tavoitteiden listauksen myös näissä vaaleissa.

Puhun kampanjassani paljon siitä, että nykypäivänä poliitikkojen pitäisi kuunnella enemmän muita ihmisiä ja heidän ajatuksiaan. En itse edes yritä väittää, että tietäisin kaikista asioista kaiken. Teen parhaani perehtyäkseni mahdollisimman moneen kokonaisuuteen, mutta silti on monia asioita, ongelmia ja kehityskohteita joista en ole vielä tietoinen. Siksi pyydänkin sinulta, että kertoisit minulle, mitkä asiat Suomessa sinusta kaipaavat parannusta. Voit kertoa ajatuksesi tällä lomakkeella.

Helmikuun alussa aloitamme tiimimme kanssa listauksen työstämisen saamiemme palautteiden pohjalta. Varsinainen listaus tullaan julkaisemaan maaliskuun alussa kampanjan avaustilaisuuden yhteydessä.

Mikäli haluat kertoa ajatuksistasi syvällisemmin, olethan suoraa yhteydessä minuun tai kampanjapäällikkö Mariaan! Lähdemme mielellämme kahville juttelemaan siitä, miten Suomesta saataisiin vieläkin parempi maa.

Mikä on minulle tärkeää?

Itse tiedän oman taustani, työkokemusteni ja perehtymisen kautta erityisesti kolmesta kokonaisuudesta:

Ilmastonmuutoksen torjunta

Työskentelin viime vuoden loppuun asti uusiutuvia energiamuotoja myyvän ja kehittävän Lumo Energian johdon assistenttina. Työssäni näin ja perehdyin siihen, miten ilmastonmuutosta tulee lähteä torjumaan erityisesti markkinatalouden näkökulmasta ja sitä hyödyntäen. Uskon vahvasti siihen, että ratkaisu ilmastonmuutokseen on saavutettavissa, kun valjastamme yrityksemme tähän työhön ja kehitämme verotustamme mahdollisimman nopeasti suuntaan, jossa työn sijaan verotamme päästöjä. Näin voimme kannustamme sekä kuluttajia että yrityksiä niiden vaihtoehtojen suuntaan, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän päästöjä sekä samalla vähentää työn verotusta.

Maanpuolustuksen ja varusmiespalveluksen kehittäminen

Työskentelen tällä hetkellä Varusmiesliiton puheenjohtajana. Liittomme tekee työtä varusmiesten edunvalvonnan saralla sekä maanpuolustuksen ja kokonaisturvallisuuden kehittämiseksi. Tärkeimpiä kokonaisuuksia, joiden parissa tällä hetkellä työskentelemme, ovat varusmiesten taloudellisen tilanteen ja äänestysmahdollisuuksien turvaaminen, siviilipalveluksen kehittäminen kohti suuntaan, jossa se palvelee paremmin maamme kokonaisturvallisuutta sekä koko asepalveluksen tasa-arvoisuuden kehittäminen. Näistä kokonaisuuksista sekä ajatuksistani niihin liittyen voit lukea kattavasti Varusmiesliittoon keskittyvältä nettisivultani.

Helsingin ja helsinkiläisten puolustaminen

Olen ollut mukana Helsingin kaupunkipolitiikassa koko lyhyen täysi-ikäisyyteni. Olen ollut mukana kehittämässä Helsingistä parempaa kaupunkia niin jaostoissa, lautakunnissa ja valtuustossa kuin maakuntahallituksessa sekä maakunnan työryhmissä. Minulle on tärkeää puolustaa Helsingin ja sen kehitystä, sillä Helsinki ja pääkaupunkiseutu toimivat veturina koko maalle ja maan taloudelle. Mielestäni Helsinki tarvitsee vahvempaa puolustamista myös eduskunnassa. Voit lukea työstäni kaupunkipolitiikassa ja työtä varten asettamistani tavoitteista täältä(linkki työni kaupunkipolitiikassa).

Mitä on uuden sukupolven politiikka?

Yllä esittelemieni kokonaisuuksien lisäksi minulle on tärkeää olla tuomassa sekä kaupunkipolitiikkaan että valtakunnan politiikkaan uuden sukupolven näkökulmaa ja ääntä. Konkreettisesti se tarkoittaa sitä, että pidän esillä päivittäisessä politiikan työssä myös niitä asioita, joista kaikki ovat samaa mieltä, mutta jotka jäävät muiden asioiden jalkoihin, koska kukaan ei ole niitä puolustamassa.

Hyvänä esimerkkinä tästä toimii vuoden alussa paljon huomiota saanut kannanottomme varusmiesten äänestysmahdollisuuksista. Vaikka lähes kaikki ovat samaa mieltä siitä, että niistä on huolehdittava ja äänestysmahdollisuus on saatava myös varuskuntiin, asia ei ole edennyt. Tämä johtuu siitä, ettei eduskunnassa ole tällä hetkellä ketään, jota asia suoraa koskisi tai joka haluaisi asiaa pitää esillä.

Uuden sukupolven politiikka tarkoittaa myös sitä, että päätöksenteossa otetaan yksittäisten eturyhmien sijaan huomioon kokonaisuus ja yleisen hyvinvoinnin maksimointi. Minulle on itselläni elämässä edessä vielä monta vaihetta aina perheen perustamisesta eläköitymiseen asti, joten koen tärkeäksi sen, että jokaisessa vaiheessa Suomessa on hyvä olla ja elää. On siis huolehdittava siitä, että jokaisen sukupolven ääni kuuluu päätöksenteossa.

Helsinkiläisten äänestäjien luottamuksella olen pääsyt viemään uuden sukupolven näkökulmaa kaupunkipolitiikkaan kohta kahden vuoden ajan. Nyt pyydän ääntäsi ja luottamustasi, jotta voin viedä uuden sukupolven näkökulmat myös eduskuntaan.